Przemysław Skrzydło

Mazurki. Często można je spotkać w zaroślach miasta lub wsi. Bardziej przebojowe od wróbli, których coraz mniej w naszym otoczeniu.

Mazurki.
Fot. Przemysław Skrzydło / WingPress

Comments are closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress and Giant Themes