Codzienność 2

Rektor Józef Górniewicz podczas święta uniwersytetu. 01.06.2011

Baby opanowały Olsztyn . 17.06.2011

Pochowani za życia – Stefan Burczyk , Artur Steranko i Bohdan Głuszczak na ławeczce podczas uroczystości odsłonięcia Alei Gwiazd przy pomniku Stefana Jaracza . 18.06.2011

Mieszkańcy grają w szachy podczas obchodów świeta ulicy Dąbrowszczaków . 26.06.2011

Protest mieszkańców ul. Bałtyckiej przeciwko przebudowie ulicy i wycince drzew. 05.07.2011