Historia Reszla

Spektakl plenerowy ” Proces Barbary Zdunk – warmińskie salem ” nawiązujący do ostatniego w Europie spalenia czarownicy na stosie w 1811 roku . 21.08.2011 Reszel