Kaczkospanie

Bardzo niskie temperatury stycznia zmobilizowały mnie do pomocy ptakom, które zostały na zimę w mieście.  Nie popieram promowania dożywiania ptaków (choć zimą jest to wskazane), dlatego wpadłem na pomysł pomocy w przetrwaniu ptakom zimnych nocy przez wyłożenie im siana lub słomy na lodzie. Mam nadzieję, że to poprawi ich bilans energetyczny. Doświadczenia naukowe w tej materii są małe, a opinie ornitologów sprzeczne. Wkrótce okaże się, czy eksperyment się powiódł , a kaczki i łabędzie zaakceptowały nową noclegowanie na sianie .

Kasi Ruszczyckiej dziękuję za asekurację a  Tomkowi Raczyńskiemu za zdjęcia , sianem podzielił się Krystian Rajski z Przyjaciółmi.
http://olsztyn.gazeta.pl/olsztyn/1,48726,11111770,Na_sianie_kaczkom_i_labedziom_powinno_byc_cieplej.html