Kapliczka na wzgórzu

To piękne miejsce jest niestety oszpecone znakami i tablicami. To powszechne zjawisko w całej Polsce związane z brakiem edukacji w dziedzinie ochrony krajobrazu kulturowego.

Warmińska kapliczka na górce przy Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. 13.01.2021 Gietrzwałd . Fot. Przemysław Skrzydło