Wieże obrone

Wieże obronne (niem. Blockhaus) mostu kolejowego nad Pasłęką w Tomarynach. Wspaniały przykład fortyfikacji pruskich jest z roku na rok coraz bardziej dewastowany. To smutny przykład bezsilności olsztyńskich konserwatorów zabytków. 17.01.2021 Tomaryny, Warmińsko – Mazurskie.

Defensive towers (germ. blockhaus) of the railway bridge over Pasłęka in Tomaryny, #Poland. A great example of Prussian fortifications is more and more devastated every year. A sad example of the powerlessness of Olsztyn conservators of monuments. 17.01.2021.

Wieże obronne – blokhaus , bunkry przy torach. 17.01.2021 Tomaryny . Fot. Przemysław Skrzydło