Przeznaczenie

Niewinna kreska oznacza kres pięknego drzewa wybranego do wycinki.

#trzebierz

Znak na sośnie – oznaczenie drzewa przeznaczonego do wycinki podczas trzebierzy, jednego z zabiegów uprawy lasu przez leśników. 30.04.2021 Woryty . Fot. Przemysław Skrzydło