Padalec

Rzadko spotykam go żywego, gdyż najczęściej giną pod kołami samochodów rozjeżdżających nasze lasy.

Śliczny padalec.

I rarely meet him alive, because most often they die under the wheels of cars running over our forests. Lovely slow worm (Anguis fragilis).

Padalec. 24.06.2021 Woryty . Fot. Przemysław Skrzydło